Gitte Skouby

Advokat Gitte Skouby

E-mail: gs@remove-this.homannlaw.dk

Advokat (H)
Født 1950
CVR. nr.: 28 69 17 93

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 1977

Erhvervsforløb

1977-1983 private ansættelser; 1983-1989 kontorchef, Skatteministeriets departement; tilforordnet i Ligningsrådet; 1989-2000 senior tax manager, Revisionsfirmaet Arthur Andersen; direktør og leder af skatteafdelinger for statsautoriserede revisionsfirmaer; 2000-2003 egen skatterådgivningsvirksomhed, GS Tax ApS; 2001-2003 Advokaterne Amagertorv 11; fra 2003 selvstændig advokatvirksomhed, Advokatfirmaet GS Tax ApS; fra maj 2007 tilknyttet Homann.

Tillidshverv

 • Transnational Taxation Network (TTN), medlem af bestyrelsen
 • Danmarks Skatteadvokater, medlem af bestyrelsen
 • Foreningen af Skattekonsulenter, medlem af bestyrelsen (formand)

Medlemsskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Dansk Skattevidenskabelig Forening og IFA
 • Københavns Advokatforening

Udgivelser

 • Kunstnernes beskatning
 • Kursgevinstloven, en lovkommentar
 • Skattepligt og skatteflugt
 • Skattereformen og virksomhedsbeskatning
 • Kartoffelkuren
 • Skattekartoteket, Kursgevinster
 • En lang række artikler i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Revision & Regnskabsvæsen m.fl.

Artikler

Sprog

Dansk, engelsk og fransk

Undervisning

Censor i skatteret ved Handelshøjskolen i København
Ekstern lektor i skatteret ved Handelshøjskolen i København 2000-2003
Kurser i erhvervsskatteret, foredrag og debatoplæg

Hovedkompetencer

Skat
Selskaber
Generationsskifte
Virksomhedsoverdragelser