Husk skatten

Skatteadvokatfirmaet GS Tax ApS har mange års erfaring med skat, moms og afgifter.

Vi rådgiver dig, så du får afklaret de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt disposition. Det gælder både i erhverv og private forhold.

Hovedaktionærer bør være opmærksom på, at aftaler eller dipositioner mellem selskab og aktionæren eller dennes nære familie kan få betydelige skattemæssige konsekvenser, blot fordi de ikke håndteres korrekt.Det samme gælder f.eks. ved generationsskifte af en virksomhed.

Selskaber med internationale forhold bør også søge rådgivning, når der planlægges dispositioner, da den internationale skatteret er blevet stærkt kompliceret.

Ofte kan det være relevant at indhente et bindende svar fra SKAT om planlagte dispositioner. Her er det væsentligt at få præsenteret forholdene præcist og argumentere for det ønskede svar. 

Det kan vi hjælpe med. Kontakt os for en indledende drøftelse. 

Vi kan også hjælpe med klage over SKATs afgørelser. I visse skattesager dækker SKAT udgiften til vores assistance.

Vi rådgiver også om stiftelse eller omstrukturering af selskaber og selskabsretlige forhold.

I vores Homann samarbejde har vi en række andre eksperter, der yder rådgivning på andre områder.

 

Vi ser frem til at yde dig en god og effektiv rådgivning.